Menu Zamknij

Autor: Marcin

Remont konserwatorski budynku kościoła pw. Św. Barbary w Pionkach – postępowanie zakupowe nr 2 z dnia 25. 06. 2024 r.

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/Zapytanie-ofertowe-nr-2.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/01-Zalacznik-Nr-1-Umowa-ROBOTY-BUDOWLANE.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/13-Zalacznik-Nr-13-Klauzula-RODO.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/10-Zalacznik-Nr-10-Formularz-Ofertowy.doc https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/11-Zalacznik-Nr-11-Oswiadczenie-o-braku-powiazan.doc https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/12-Zalacznik-Nr-12-Zaswiadczenie-o-zrealizowanej-obowiazkowej-wizji-lokalnej.docx https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/14-Zalacznik-Nr-14-Wykraz-wykonanych-realizacji.doc https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/15-Zalacznik-Nr-15-Wykaz-osob-wskazanych-do-realizacji-wraz-z-podstawa-dysponowania-tymi-osobami.doc https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/050×0670-429535-zalacznik-nr-8.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/DECYZJA-1116.DR_.23-Konserwator-Zalacznik-nr-2.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/DECYZJA-NR191.2024-Starostwo-Zalacznik-nr-3.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Opinie-pozwolenia-uzgodnienia-i-inne-dokumenty-zalacznik-nr-7.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Program-prac-remontowo-konserwatorskich-zalacznik-nr-6.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Projekt-architektoniczno-budowlany-zalacznik-nr-4.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Projekt-zagospodarowania-terenu-zalacznik-nr-5.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Przedmiar-zalacznik-nr-9.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Rura-Cu-zalacznik-nr-8.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Rynna-Cu-zalacznik-nr-8.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Rysunki.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/Modyfikacja-tresci-formularza-ofertowego.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/Modyfikacja-tresci-zapytania-ofertowego.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/modyfikacja-zaswiadczenia-o-obowiazkowej-wizji-lokalnej.pdf https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/Zalacznik-Nr-10-Formularz-Ofertowy-ZMODYFIKOWANY.doc https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/06/Zalacznik-Nr-12-Zaswiadczenie-o-zrealizowanej-obowiazkowej-wizji-lokalnej-ZMODYFIKOWANY.docx https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/07/Prostowanie-oczywistej-omylki-pisarskiej.pdf