Menu Zamknij

Pokaz artystyczny Szkoły Specjalnej

W niedzielę, 5 czerwca 2022 r., uczniowie i nauczyciele szkół specjalnych działających w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach gościli w Parafii św. Barbary w Pionkach. Dzieci pod kierunkiem pani Ewy Sterczewskiej przygotowały występ dla mieszkańców naszego miasta, który zaprezentowały podczas mszy św. o godz. 10.30. Uczniowie śpiewali pieśni pochwalne, w których dziękowali Panu Bogu za dar życia. Na zakończenie ksiądz Proboszcz, Robert Kowalski, zaprosił wiernych, by razem z dziećmi i nauczycielami zaśpiewali błogosławieństwo dominikańskie. Głos zabrała także pani dyrektor, Agnieszka Stępień, która opowiedziała mieszkańcom Pionek o szkołach specjalnych i uczęszczających do nich dzieciach. Zaznaczyła, że dzieci ze szkół specjalnych każdego dnia są otaczane specjalistyczną opieką przez nauczycieli i terapeutów. Pani dyrektor podkreśliła także, jak ważna dla uczniów z niepełnosprawnościami jest akceptacja i poczucie bezpieczeństwa.

Serdecznie dziękujemy księdzu Proboszczowi, Robertowi Kowalskiemu, za zaproszenie i niezwykle ciepłe przyjęcie. Dziękujemy również księdzu Konradowi Jaśkiewiczowi za pomoc w przygotowaniu dzieci. Ogromne podziękowania kierujemy do mieszkańców Pionek za okazane wsparcie, wielką życzliwość i zrozumienie.

Opublikowano wAktualności