Menu Zamknij

Remont konserwatorski kościoła pw. św. Barbary w Pionkach

Ogłoszenie o zamówieniu

W związku z realizacją zadania pod nazwą: Remont konserwatorski budynku kościoła pw. Św. Barbary w Pionkach, niniejszym ogłasza się postępowanie zakupowe dnia 24.05.2024r.

Pionki, dnia 24 maja 2024 r.

Dokumenty poniżej:

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Modyfikacja-zapytania-ofertowego.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/aa-Zapytanie-Ofertowe-2.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Zalacznik-nr-1-Umowa-2.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Zalacznik-nr-13-klauzula-RODO-2.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/10-Zalacznik-Nr-10-Formularz-Ofertowy-1.doc

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/11-Zalacznik-Nr-11-Oswiadczenie-o-braku-powiazan-1.doc

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/12-Zalacznik-Nr-12-Zaswiadczenie-o-zrealizowanej-obowiazkowej-wizji-lokalnej-1.docx

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/14-Zalacznik-Nr-14-Wykraz-wykonanych-realizacji-1.doc

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/15-Zalacznik-Nr-15-Wykaz-osob-wskazanych-do-realizacji-wraz-z-podstawa-dysponowania-tymi-osobami-1.doc

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/050×0670-429535-zalacznik-nr-8.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/DECYZJA-1116.DR_.23-Konserwator-Zalacznik-nr-2.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/DECYZJA-NR191.2024-Starostwo-Zalacznik-nr-3.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Opinie-pozwolenia-uzgodnienia-i-inne-dokumenty-zalacznik-nr-7.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Program-prac-remontowo-konserwatorskich-zalacznik-nr-6.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Projekt-architektoniczno-budowlany-zalacznik-nr-4.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Projekt-zagospodarowania-terenu-zalacznik-nr-5.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Przedmiar-zalacznik-nr-9.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Rura-Cu-zalacznik-nr-8.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Rynna-Cu-zalacznik-nr-8.pdf

https://barbara-pionki.pl/wp-content/uploads/2024/05/Rysunki.pdf

Opublikowano wAktualności